Когнітивно-поведінкова терапія

Декілька слів про КПТ-підхід як один з науково обгрунтованих методів психотерапії

Когнитивно-поведенческая терапия

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є однією з найпоширеніших форм допомоги людям з різними психічними розладами, а також тривалими негативними емоційними станами, що викликані певними життєвими труднощами. Це комплексний підхід, що виник і став популярним у світі в другій половині двадцятого сторіччя під впливом біхевіоральної (поведінкової) терапії, яка базується на формуванні поведінкових змін задля вирішення психологічних проблем, і більш пізньої когнітивної терапії, що сповідує важливість усвідомлення і зміни значень, які людина надає подіям.

На сьогодні КПТ є одним з найбільш науково обгрунтованих методів психотерапії, підкріпленим суттєвою доказовою базою. КПТ включена до протоколів лікування більшості психічних розладів і посідає особливо важливе місце в терапії депресії, тривожних розладів, розладів харчової поведінки, посттравматичного стресового розладу, розладів особистості та багатьох інших.

Проблема, з якою звертається клієнт, в моделі КПТ розглядаєтся на межі взаємодії чотирьох компонентів:

  • когнітивного — що людина думає, уявляє, у що вирить;
  • поведінкового — що вона робить чи/та говорить, а інші можуть бачити;
  • афективного — які емоції та почуття вона відчуває;
  • фізиологічного — що відбувається з її тілом, самопочуттям.

Одна з ключових ідей КПТ, що є орієнтиром як для пошуку причин психологічної проблеми, так і шляхів її вирішення, стверджує, що емоційні реакції і поведінка людей безпосередньо залежить від так званих «когніцій» — думок, переконань, інтепретацій, свідомо чи неусвідомлено наданих значень подіям і явищам життя. Таким чином, виникає ланцюжок: ситуація/подія — значення, яке ми надаємо — емоція — поведінкова реакція. Когнітивні техніки КПТ дозволяють клієнту з допомогою терапевта змінити в цьому ланцюжку ланку наданих значень і вплинути, таким чином, на емоції і поведінку. Поведінкові техніки можуть бути направлені, відповідно, на ланку поведінки, і часто саме це дозволяє «зруйнувати» проблемний ланцюжок.

Когнітивно-поведінква терапія успішно використовується в роботі з дітьми, дорослими і людьми похилого віку, в індивідуальному, груповому і сімейному форматі. На основі матеріалів КПТ написані численні книжки самодопомоги і розроблені відповідні програми.