Публічна оферта

Публічна оферта щодо укладення договору про надання послуг з когнітивно-поведінкової терапії та консультування

ФОП Фломбойм Анна Володимирівна, далі за текстом — Виконавець, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, кожна з яких надалі — Замовник, а разом — Сторони, укласти договір про надання послуг з когнітивно-поведінкової терапії та консультування на таких умовах:

 1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з когнітивно-поведінкової терапії та консультування (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується оплатити Послуги на умовах, визначених цією Офертою.
 2. Послуги включають в себе два формати консультацій: сесія обстеження та терапевтична сесія.
 3. Сесія обстеження і терапевтична сесія тривають 50 хвилин, при цьому терапевтична сесія залежно від завдань процесу на даному етапі та за попередньою домовленістю між Замовником і Виконавцем може бути подовжена.

Порядок надання послуг

 1. Детальна інформація про Послуги вказана на веб-сайті https://letmehelp.com.ua
 2. Замовник ознайомлюється з інформацією та залишає заявку на Послуги, заповнивши відповідну форму на сайті.
 3. Після опрацювання заявки представник Виконавця телефоном та/або електронною поштою зв’язується із Замовником та здійснює запис на сесію обстеження на визначену дату і час.
 4. Послуги надаються онлайн за допомогою сервісу відеозв’язку на вибір замовника (із запропонованих у формі)
 5. Після проведення сесії обстеження Виконавець надає Замовникові реквізити для оплати Послуг, які є дійсними на весь період їх надання.
 6. Обсяг Послуг визначається спільно Виконавцем і Замовником після проведення сесії обстеження і погодження плану втручань.
 7. Розклад терапевтичних сесій узгоджується Виконавцем і Замовником після сесії обстеження і є обов’язковим до дотримання Сторонами; сесія, скасована однією зі Сторін пізніше, ніж за 12 год. до її проведення, вважається проведеною і має бути оплачена стороною, що ініціювала скасування.
 8. Успіх Замовника залежить виключно від його старань, дотримання погодженого плану втручань та розкладу сесій, Виконавець не дає гарантій щодо результатів Замовника після надання Послуг у визначеному обсязі.
 9. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем на момент завершення сесії обстеження і надалі — на момент завершення кожної чергової сесії за погодженим розкладом.

Вартість послуг та порядок розрахунків

 1. Вартість Послуг вказується на веб-сайті Виконавця.
 2. Оплата Послуг здійснюються Замовником у розмірі 100% постоплати шляхом перерахування грошових коштів на користь Виконавця відповідно до наданих Замовнику реквізитів.
 3. Моментом здійснення оплати вважається момент зарахування коштів на рахунок Виконавця.
 4. Сплачена Замовником вартість послуг не повертається, крім випадків коли Виконавець отримав оплату сесії від Замовника до її початку і потім не провів її.

Термін дії оферти та договору

 1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://letmehelp.com.ua/oferta і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.
 2. Повна оплата Замовником вартості Послуг означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору.
 3. Дата укладення Договору – дата здійснення Замовником оплати.
 4. Одностороння відмова Замовника від Договору не допускається.

Захист персональних даних та конфіденційність

 1. Вся інформація, надана Замовником в процесі отримання Послуг є суворо конфіденційною і не може бути розголошена без його письмової згоди, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
 2. Факт надання Виконавцем Замовникові Послуг не може використовуватися Виконавцем з рекламною метою.
 3. Замовник надає згоду на збір, обробку та зберігання своїх персональних даних, які передані ним Виконавцю. Обробка здійснюється будь-яким способом для внутрішніх потреб Виконавця з можливістю передати його персональні дані третім особам виключно у випадках, передбачених чинним законодавством.

Претензії

 1. Всі претензії Виконавець приймає на електронну адресу: info@letmehelp.com.ua.
 2. Строк розгляду претензій: 30 днів з дня отримання її Виконавцем.

Реквізити

Виконавець

ФОП Фломбойм Анна Володимирівна

Код ЄДРПОУ: 2969509223

тел. +38 098 9323235